Spirometar sa jednom kuglom

Spirometar sa jednom kuglom