Transducer Protector

Transducer Protector

  • Filter za krvnu liniju za dijalizu za zaštitu sonde

    Filter za krvnu liniju za dijalizu za zaštitu sonde

    Transducer Protector je bitna komponenta za liječenje hemodijalizom.
    Transducer Protector može se povezati sa cevčicom i senzorom mašine za dijalizu.Zaštitna hidrofobna barijera propušta samo sterilni zrak, štiteći pacijente i opremu od unakrsne kontaminacije.Može se direktno pričvrstiti na setove za krvnu liniju ili pakirati u jednu steriliziranu vrećicu za vaše dodatne potrebe.